Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Kazimierz IV Jagiellończyk (1427-1492) - syn Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej; od 1440 r. wielki książę litewski, a od 1447 r. król Polski z dynastii Jagiellonów; w wyniku wojny trzynastoletniej  (1454-1466) przyłączył do Polski Pomorze Gdańskie i Warmię, a ponadto księstwo oświęcimskie i zatorskie oraz część Mazowsza; zapewnił sobie prawo do obsadzania katedr biskupich, pokonał opozycję możnowładczą, kierowaną przez Zygmunta Oleśnickiego, a szlachcie nadał przywileje w Cerekwicy i Nieszawie; swojego syna Władysława osadził na tronie czeskim i węgierskim.