Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Ludwik I Pobożny (778-840) - syn i następca Karola Wielkiego z dynastii Karolingów, od 814 r. król Franków i cesarz rzymski; prowadził liczne wojny, które doprowadziły do osłabienia władzy państwowej, rozbicia jedności państwa i wzrostu wpływów Kościoła.