Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Przemysł II (1257-1296) - syn księcia poznańskiego Przemysła I i Elżbiety z Piastów śląskich, od 1279 r. książę wielkopolski; w 1290 r. na mocy układu z Henrykiem IV Probusem zajął Kraków, z którego jednak został wygnany przez Wacława II; w 1294 r. po śmierci Mściwoja II, na mocy zawartego z nim wcześniej układu, objął Pomorze Gdańskie, stając się najpotężniejszym księciem wśród Piastów; 26 VI 1295 r. po ponad dwustuletniej przerwie jako czwarty z kolei władca koronował się w Gnieźnie na króla Polski; 8 II 1296 r. został zamordowany w Rogoźnie z inspiracji Brandenburczyków i w porozumieniu z przywódcami opozycyjnych rodów możnowładczych Nałęczów i Zarembów.