Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Tyberiusz Grakchus, Tyberius Sempronius Gracchus (162-133 p.n.e.) - wnuk Korneliusza Scypiona Starszego, reformator dążący do przeprowadzenia reformy agrarnej, zapobiegającej postępującemu ubożeniu warstwy chłopskiej i nadmiernemu wzrostowi wielkiej własności ziemskiej; w 133 r. p.n.e. jako trybun ludowy doprowadził do uchwalenia ustawy ograniczającej ilość posiadanej ziemi publicznej - nadwyżkę odbierano i dzielono między zubożałych chłopów; Tyberiusz, wbrew dotychczasowym obyczajom, dążył do reelekcji na urząd trybuna, co spotkało się z ogromnym oburzeniem i doprowadziło do rozruchów, podczas których zamordowany został on i jego 300 zwolenników; Tyberiusz i jego brat Gajus zainicjowali działalność stronnictwa popularów w Rzymie.