Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Zdobycie Tyru przez Aleksandra Wielkiego

 

9. Kiedy więc. zapadła decyzja prowadzenia wojny, Tyryjczycy pozostawili na murach i wieżach machiny wojenne, rozdzielili broń młodszym rocznikom, a rzemieślników, których wielu by­ło wówczas w mieście, rozmieścili po warsztatach. Wszystko tęt­niło przygotowaniami do wojny. Sporządzano także kute w żelazie uchwyty, tak zwane bosaki, które zarzuca się na umocnienia nieprzyjacielskie, oraz „kruki” i inne narzędzia wymyślone dla obrony miast.

10. Lecz wpierw trzeba było zbudować groblę, która miała połączyć miasto z lądem stałym.

11. Gdy grobla zaczęła się wynurzać ponad wodę równocześ­nie zaś zwiększała się jej szerokość a zmniejszała odległość od miasta, Tyryjczycy, zobaczywszy rozmiary budowli, której na­rastanie przedtem uszło ich uwagi, zaczęli okrążać ją na lek­kich okrętach i zasypywać pociskami łudzi, którzy stali na jej krańcu. Zranili wielu Macedończyków – sami bezpieczni, gdyż mo­gli swobodnie cofać swoje łodzie, i znów podpływać. W ten spo­sób oderwali żołnierzy od prac, zmuszając ich do skrycia się dla ochrony.

19. Pod uderzeniami wielu taranów spojenia głazów rozluź­niły się i w murach powstawać zaczęły wyłomy, flota wtargnęła do portu, część żołnierzy macedońskich wdarła się na wieże opuszczone przez Tyryjczyków. Mieszkańcy miasta chronili się w świątyniach, albo zamykali bramy swych domów, wybierając dobro­wolnie wyrok śmierci. Niektórzy rzucali się na wrogów, żeby nie zginąć bez zemsty, wielu weszło na dachy i atakowało Macedoń­czyków kamieniami i wszystkim, co tylko wpadło im w ręce; Alek­sander rozkazać zabić wszystkich z wyjątkiem tych, którzy schro­nili się w świątyniach, a domy puścić z dymem.

(…)

Za: L. Owczarek, Grecja. Wybór tekstów źródłowych do ćwiczeń z historii starożytnej, Kielce 1988, str. 168-170

 

A. Na postawie wiedzy źródłowej wyjaśnij, podczas jakiej wojny doszło do opisanych w źródle wydarzeń i kto był ich uczestnikiem.

B. Oceń organizację i jakość obrony obleganego miasta.

C. Wyjaśnij, w jakich okolicznościach doszło do zdobycia miasta przez wojska oblegające.