Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Tukidydes o swojej pracy

I, 22. Wierne odtworzenie przemówień, wygłoszonych przez poszczególnych mówców bądź przed wojną, bądź w czasie jej trwania, było rzeczą trudną zarówno dla mnie, który ich sam słuchałem, jak i dla tych, którzy mi je przekazywali; toteż ułożyłem je tak, jakby – według mnie – najodpowiedniej do okoliczności mógł przemówić dany mówca, trzymałem się jednak jak najbardziej zasadniczej myśli mów rzeczywiście wypowiedzianych. Jeśli zaś idzie o wypadku wojenne, nie uważałem za słuszne spisywać tego, czego się dowiedziałem od pierwszego lepszego świadka, lub tego, co mi się zdawało, ale tylko to, czego sam byłem świadkiem, albo to, co słysząc od innych, z największą możliwie ścisłością i w każdym szczególe zbadałem; trudno zaś było dojść prawdy , ponieważ nie zawsze świadkowie byli zgodni w przedstawianiu tych samych wypadków, lecz podwali je zależnie od sympatii dla jednej lub drugiej strony walczącej zależnie od swej pamięci. Jeśli chodzi o słuchaczy , to dzieło moje, pozbawione baśni, wyda im się może mniej interesujące, lecz wystarczy mi, jeśli uznają je za pożyteczne ci, którzy będą chcieli poznać dokładnie przeszłość i wyrobić sobie sąd o takich samych lub podobnych wydarzeniach, jakie zgodnie ze zwykłą koleją spraw ludzkich mogą zajść w przyszłości. Dzieło moje jest bowiem dorobkiem o nieprzemijającej wartości, a nie utworem chwilowego popisu.

Za: L. Owczarek, Grecja. Wybór tekstów źródłowych do ćwiczeń z historii starożytnej, Kielce 1988, str. 270

 

1. Napisz kim był i jaką rolę odegrał w dziejach kultury greckiej Tukidydes.

2. Określ, które, w świetle cytowanego źródła, fragmenty dzieła Tukidydesa są bardziej wiarygodne – cytaty z przemówień wielkich mężów, czy opisy wydarzeń historycznych. Uzasadnij odpowiedź, powołując się na informacje z cytowanego źródła.

3. Wyjaśnij, w jaki sposób Tukidydes starał się dotrzeć do prawdy o wydarzeniach historycznych.