Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Greckie ceremonie religijne

[Greccy żołnierze] przygotowali ślubowaną ofiarę. Otrzy­mali dostateczną ilość wołów, aby złożyć ofiarę Zeusowi za ocalenie, Heraklesowi za przewodnictwo w drodze, a innym bogom, tak jak ślubowali. Urządzili również igrzyska gimnastyczne po tej stronie góry, gdzie właśnie stali obozem. Spartiatę Drakontiosa, którego jako chłopca wygnano z domu za to, że mimo woli zabił drugiego chłopca uderzeniem sztyletu, wybrali, aby urządził wyścigi i popro­wadził zawody. Po złożeniu ofiar przekazali Drakontiosowi skóry [zdarte ze zwierząt ofiarnych] i kazali zaprowadzić się na miejsce, gdzie przygotował wyścigi. On zaś wskazał miejsce, na którym wła­śnie stali, i rzekł: „Ten pagórek znakomicie nadaje się do biegów w dowolnym kierunku”. Oni zaś powiedzieli: „Jakże więc będą mogli mocować się na tak twardym i zarośniętym gruncie?” On na to: „Powalony bardziej poczuje”. Zawody obejmowały wyścig chłop­ców, przeważnie wziętych do niewoli, bieg długi, w którym brało udział ponad sześćdziesięciu Kreteńczyków, zapasy, walkę na pię­ści, pankration [konkurencja siłowa – połączenie boksu i zapasów]. Było na co patrzeć! Wielu bowiem występowało, a walczyli ze sobą zawzięcie, gdyż przypatrywali się koledzy zawod­ników. Były też konne wyścigi: jeźdźcy musieli pędzić swe konie po spadzistym zboczu, zawracać nad brzegiem morza i znowu prowa­dzić je do ołtarza. Podczas zjeżdżania wiele koni staczało się w dół, w górę zaś pięły się z wielkim trudem, gdyż zbocze było bardzo strome. Stąd wiele wrzawy, śmiechu i okrzyków zachęty.

Ksenofont, Wyprawa Cyrusa, ks. IV, 8

1. W jakim celu Grecy zorganizowali igrzyska?

2. Do czego żołnierzom były potrzebne zwierzęta?

3. Wymień dyscypliny sportowe, zaprezentowane w przekazie.

4. Oceń stopień uciążliwości zawodów i stan bezpieczeństwa startujących zawodników.