Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

Regulamin w sprawie stopni pierwszeństwa agentów dyplomatycznych

Wiedeń, 19 marca 1815 r.

Aby uprzedzić trudności, które często powstawały i które jeszcze mogłyby wyniknąć z powodu pretensji do pierwszeństwa pomiędzy różnymi agentami dyplomatycznymi, pełnomocnicy mocarstw, które podpisały traktat paryski, zgodzili się na następujące artykuły i uważają za swój obowiązek zaprosić przedstawicieli innych głów koronowanych do przyjęcia tegoż regulaminu.

Art. 1. Funkcjonariusze dyplomatyczni dzielą się na trzy klasy, ambasadorów, legatów lub nuncjuszów;

posłów, ministrów i innych, uwierzytelnionych przy monarchach;
charges d’affaires uwierzytelnionych przy ministrach spraw zagranicznych.

Art. 2. Ambasadorowie, legaci lub nuncjusze posiadają wyłącznie charakter reprezentacyjny.

Art. 3. Funkcjonariusze dyplomatyczni wysłani w misji nadzwyczajnej nie posiadają z tego tytułu żadnego pierwszeństwa w stopniu.

Art. 4. W każdej klasie funkcjonariusze dyplomatyczni zajmą między sobą miejsce według daty urzędowej notyfikacji ich przybycia.

Regulamin niniejszy nie wprowadza nic nowego w stosunku do przedstawicieli Papieża.

Art. 5. W każdym państwie będzie wprowadzony nowy porządek przyjmowania funkcjonariuszy dyplomatycznych każdej klasy.

Art. 6. Związki pokrewieństwa lub małżeństwa między dworami nie dają ich funkcjonariuszom dyplomatycznym żadnego wyróżnienia w stopniu.

To samo dotyczy przymierzy politycznych.

Art. 7. Przy aktach i traktatach zawieranych przez kilka państw, które uznają zasadę alternatu, losowanie określi porządek, w jakim należy składać podpisy pełnomocników.

Regulamin niniejszy włącza się do protokołu pełnomocników ośmiu mocarstw, które podpisały traktat paryski na posiedzeniu dnia 19 marca 1815 roku.

Za: Historia stosunków międzynarodowych. Wybór dokumentów. Materiały pomocnicze dla studentów stosunków międzynarodowych, prawa, historii, dziennikarstwa i nauk politycznych, tom I: 1780-1939, Warszawa 1999, str. 22

 

A. Wyjaśnij, na czym polegało znaczenie cytowanego dokumentu.

B. Przedstaw trójstopniową hierarchię przedstawicielstw dyplomatycznych.

C. Rozstrzygnij, czy w świetle cytowanego regulaminy status państwa lub panującej w nim dynastii miał wpływ na pozycję jego przedstawiciela tej samej rangi. Odpowiedź uzasadnij.