Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

Odezwa Ypsilantiego wzywająca Greków do walki o wyzwolenie w marcu 1821 r.

Do broni. Za wiarę i ojczyznę!

Grecy! Już godzina uderzyła! Od dawna narody europejskie walczą za szczęśliwość i swobody swoje. Wzywają Was, abyście za ich przykładem poszli, a ci, którzy pozyskali wolność, usiłują wszelkimi siłami ją utrzymać, bo w niej największe dobro upatrują. Przyjaciele nasi bracia Serwianie, Suliotowie i Bośnianie [Serbowie, chrześcijańscy Albańczycy i Bośniacy] są w gotowości do boju i cały Epir, w którym zapał wznieciliśmy, czeka na nas uzbrojony. Europa z gniewem patrzy na długą naszą nieczynność, cała Grecja jedno ma życzenie. Odgłos trąb i szczęk broni powołują nas do boju. Europa oczekuje od nas cudów waleczności: tyrani nasi drżą i sposobią się do ucieczki. Oświecone narody europejskie, zajęte utwierdzeniem własnego dobra, przekonane o słuszności zamiarów naszych i ufne w cnotach przodków naszych, domagają się wolności Grecji. Jeśli okażemy się godnymi męstwa przodków naszych, możemy mieć nadzieję, iż i inni kochający wolność przyłączą się do nas. Zbierajcie się więc przyjaciele, jesteście teraz wzgardzonymi i na szyderstwo wystawio­nymi, obracają się do was tyłem, uważają was za nie zasługujących na wol­ność. Któż potrafi się oprzeć dzielniej waszej sile, gdy będzie mieć do czy­nienia ze słabymi, bezsilnymi i gnuśnymi? (...) Świadkiem walki waszej będzie Hiszpania, która sama jedna pokonała najpierwsza ogromne wojsko tyrana. Połączenie to ziomków za Boga i prawa przy należnym posłuszeń­stwie dowódcom, wymaga wprawdzie odwagi i stałości, lecz niezawodne zwycięstwo uwieńczy bluszczem rycerskie skronie nasze.

Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640 — 1870. Wybór tekstów źródłowych pod red. B. Krauzego, Warszawa 1951, cz. II, str. 121

1. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej napisz, przeciwko komu mieli walczyć Grecy.

2. Wymień przedstawione przez autora arguenty przemawiające za przystąpieniem do walki.