Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

Murawiew o ustroju przyszłej Rosji

(...) Wszystkie narody europejskie zdobywają prawa i wolność. Naród rosyjski najbardziej zasługuje na pierwsze i drugie.

Ale jakaż forma rządów jest dla niego odpowiednia? Narody niewielkie stają się szybko zdobyczą sąsiadów i nie korzystają z niezależności. Na­rody wielkie korzystają z niezależności zewnętrznej, ale zwykle cierpią z powodu ucisku wewnętrznego i są w rękach despoty narzędziem ucisku u zguby sąsiednich narodów. Obszerność kraju, liczne wojsko są dla jed­nych przeszkodą w uzyskiwaniu wolności, inni, którzy nie mają tych nie­wygód, cierpią z powodu własnej niemocy. Tylko federalne, czyli związkowe rządy rozwiązują to zagadnienie, odpowiadają wszystkim warunkom i godzą wielkość narodu i wolność obywateli.

Pod pieczą władcy w stolicy znajduje się tylko Zgromadzenie Usta­wodawcze, które wydaje wszystkie zarządzenia, jednolite dla całego pań­stwa: zarządzenia lokalne, dotyczące dzielnic, pozostawione są dzielni­cowym zgromadzeniom ustawodawczym organizowanym na wzór stołecz­nego, w ten sposób osiąga się pomyślność całości i części.

Historia  powszechna.   Czasy  nowożytne 1640-1870. Wybór  tekstów  źródłowych pod red. B. Krauzego, Warszawa 1951, cz. II, str. 21

 

1. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej napisz, kim był Murawiew i z jakimi wydarzeniami był związany.

2. Jaką formę państwa Murawiew uznaje za najbardziej korzystną - nazwij ją przedstaw jej najważniejsze zalety.