Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

 Komisja rządowa o pracy kobiet i dzieci w kopalniach angielskich (1832 r.)

Stwierdzamy:

Odnośnie do kopalni węgla:

l. Zdarzają się wypadki, że dzieci zabiera się do pracy już od czwartego roku życia, czasem w piątym roku i między piątym a szóstym, nierzadko między szóstym a siódmym, a często od siedmiu do ośmiu lat, podczas gdy lata osiem do dziewięć to zwykły wiek, w którym zaczyna się pracę w tych kopalniach (...)

10. Przy różnym wieku zatrudnionych już od szóstego roku życia rozpoczyna się ciężka praca pchania i ciągnięcia wózków z węglem (...) jest to praca, która zgodnie z twierdzeniem świadków (...) wymaga nieustannego natężenia wszystkich sił fizycznych, jakimi młodzi robotnicy rozporządzają (...)

13. Gdy robotnicy są w pełni zatrudnieni, regularne godziny pracy dla dzieci i młodych osób wynoszą rzadko mniej niż jedenaście godzin, o wiele częściej dwanaście godzin, w niektórych okręgach – trzynaście, a w jednym okręgu wynoszą one zazwyczaj czternaście godzin.

14. W znacznej większości tych kopalń praca nocna jest nieodłączną częścią zwykłego systemu pracy (...)

Historia  powszechna.   Czasy  nowożytne 1640-1870. Wybór  tekstów  źródłowych pod red. B. Krauzego, Warszawa 1951, cz. II, str. 76-77

A. Jaki to rodzaj źródła historycznego?

B. Korzystając z wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij przyczyny zatrudniania dzieci w fabrykach.