Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

Petycja złożona w parlamencie przez czesaczy wełny przeciwko użyciu maszyn Cartwrighta 1794 r.

(…) Składający petycje byli zawsze uważani za pożytecz­nych członków społeczeństwa, którzy pracą zdobywali środki do życia, bez zwracania się o pomoc ze strony parafii (…) Ale wynalazek i zastosowanie maszyny do czesania wełny, co w naj­bardziej niepokojący sposób pociąga za sobą redukcję rąk roboczych, napełnia ich poważną i uzasadnioną obawą, że oni i ich rodziny mogą się stać poważnym ciężarem dla państwa. Stwierdzają oni, że jedna maszyna, nadzorowana przez jedną dorosłą osobę, a obsługiwana przez czworo albo pięcioro dzieci, wykonuje pracę trzydziestu robotników pracujących ręcznie według starej metody (…)

Wprowadzenie wspomnianej maszyny do czesania wełny spowoduje prawie niezwłoczne następstwa, a mianowicie po­zbawi całą masę robotników środków egzystencji. Wszystkie sprawy zostaną przefrymarczone przez kilku potężnych i bo­gatych przedsiębiorców i po krótkiej walce dodatkowy dochód, uzyskany przez zgnębienie ręcznej pracy, przejdzie do kieszeni zagranicznych konsumentów.

Maszyny, na których użytkowanie skarżą się autorzy petycji, mnożą się gwałtownie w całym królestwie i już dają się odczuwać okrutne skutki: wielka liczba spośród autorów pe­tycji jest bez pracy i bez chleba. Z tego powodu ze smutkiem i największą obawą patrzą oni na zbliżanie się okresu nędzy, kiedy 50 000 ludzi z rodzinami, pozbawionych wszelkiego źró­dła zarobku, ofiar lukratywnych dla kilku ludzi spekulacji handlowych, kiedy 50 000 ludzi, pozbawionych środków egzy­stencji, zostanie zredukowanych i zmuszonych zwrócić się do towarzystw charytatywnych parafii (…)

Za: Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640-1870. Wybór tekstów źródłowych, część II pod red. B. Kozłowskiego, Warszawa 1951, str. 59-60

 

A. Przedstaw skutki gospodarcze wprowadzenia do prodikcji maszyny Cartwrighta.

B. Przedstaw społeczne następstwa wprowadzenia do prodikcji maszyny Cartwrighta.

C. Oceń, czy forma sprzeciwu, przyjęta przez autorów petycji, mogła przynieść oczekiwane przez nich rezultaty.