Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

Robert Owen o podziale pracy w osiedlach fabryczno-rolniczych

Kobiety będą zajmowały się, po pierwsze, dziećmi oraz utrzymaniem w zupełnym porządku pomieszczeń, po drugie, pracą w ogrodach warzyw­nych i uprawą warzyw dla potrzeb kuchni gminy, po trzecie, będą praco­wały w tych gałęziach przemysłu, w których praca ich może znaleźć z po­wodzeniem zastosowanie, po czwarte, będą szyły odzież dla mieszkańców gminy, po piąte będą pełniły dyżury w kuchni gminnej, w jadłodajniach i sypialniach, a po uzyskaniu odpowiedniej kwalifikacji będą również zaj­mowały się w pewnym zakresie wychowaniem dzieci w szkołach.

Starsze dzieci określoną część dnia, w miarę swych sił będą się przy­zwyczajać do tego, by pomagać dorosłym w ich pracy w ogrodach warzyw­nych albo w fabrykach. Mężczyźni wszyscy bez wyjątku będą się zajmować rolnictwem czy pracą w fabryce lub też inną pracą niezbędną dla gminy.

Historia  powszechna.   Czasy  nowożytne 1640-1870. Wybór  tekstów  źródłowych pod red. B. Krauzego, Warszawa 1951, cz. II, str. 91

 

1. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej napisz, kim był Robert Owen.

2. Czy Robert Owen był zwolennikiem likwidacji różnic między płciami i równouprawnienia kobiet? Uzasadnij swoją odpwiedź odwołując się do treści źródła.