Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

Deklaracja mocarstw w sprawie zniesienia handlu Murzynami

Wiedeń, 8 lutego 1815 roku

(w wyjątkach)

Pełnomocnicy mocarstw, które podpisały traktat paryski z dnia 30 maja 1814 roku, zgromadzeni na konferencji, biorąc pod uwagę, że handel znany pod nazwą handlu Murzynami afrykańskimi przez sprawiedliwych i oświeconych ludzi wszystkich czasów był uważany za sprzeczny z zasadami ludzkości i moralności powszechnej;

że szczególne okoliczności, które ten handel wywołały, i trudności natychmiastowego położenia kresu mogły do pewnego stopnia zasłonić ohydę jego utrzymania, ale że wreszcie głos publiczny podniósł się we wszystkich krajach cywilizowanych, domagając się najrychlejszego jego, zniesienia; że w osobnym artykule ostatniego traktatu paryskiego Wielka Brytania i Francja zobowiązały się połączyć swe usiłowania na kongresie wiedeńskim, by skłonić wszycie mocarstwa chrześcijańskie do powszechnego i ostatecznego zniesienia handlu Murzynami;

(…) że pełnomocnicy zgromadzeni na tym kongresie nie mogliby zaszczytnej dopełnić swej misji, wykonać swego obowiązku i objawiać zasad, którymi się kierują ich dostojni monarchowie, jak usiłując urzeczywistnić to zobowiązanie i ogłaszając w imieniu swych monarchów pragnienie położenia kresu klęsce, która tak długo trapiła Afrykę, poniżała Europę i boleśnie raniła ludzkość;

rzeczeni pełnomocnicy postanowili odtworzyć obrady nad środkami osiągnięcia tego zbawiennego zamiaru przez uroczystą deklarację zasad, którymi się w tej sprawie kierowali.

Wobec tego należycie upoważnieni przez jednogłośne przystąpienie swych dworów do zasady objawionej w rzeczonym artykule dodatkowym do traktatu paryskiego oświadczają w obliczu Europy, że uważając powszechne zniesienie handlu Murzynami za krok szczególnie godny swej uwagi, zgodny z duchem wieku i szlachetnymi zasadami swych dostojnych monarchów, są ożywieni szczerym pragnieniem przyczynienia się najrychlejszego i najskuteczniejszego przeprowadzenia tego zarządzenia wszelkimi rozporządzalnymi środkami oraz działania w stosowaniu tych środków z całą gorliwością i wytrwałością należną tak wielkiej i pilnej sprawie.

Za: Historia stosunków międzynarodowych. Wybór dokumentów. Materiały pomocnicze dla studentów stosunków międzynarodowych, prawa, historii, dziennikarstwa i nauk politycznych, tom I: 1780-1939, Warszawa 1999, str. 21

A. Wyjaśnij, w jaki sposób sygnatariusze cytowanego dokumentu uzasadniali jego wydanie.

B. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej oceń, czy cytowana deklaracja przyniosła natychmiastowe rezultaty.