Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

Doktryna Monroego z grudnia 1823 r.

Ze względu na nasze sumienie oraz na przyjacielskie stosunki istniejące między mocarstwami a Stanami Zjednoczonymi, że będziemy uważać wszelkie próby rozszerzenia ich systemu na drugą część tej półkuli za niebezpieczną dla naszego spokoju i naszego bezpieczeństwa. (…) Polityka, jaką prowadzimy w stosunku do Europy, od początku wojen, które tak długo zaprzątały tę część globu, pozostała ta sama: polegała ona na niewtrącaniu się w sprawy wewnętrzne jakiegokolwiek państwa, na uważaniu rządu de facto za rząd prawowity względem nas. (…) Jednakże, w sprawach dotyczących tych kontynentów [amerykańskich] zmieniają się okoliczności. Jest niemożliwe, aby mocarstwa sprzymierzone chciały narzucić swój system polityczny jakiejś części tych kontynentów bez zagrożenia naszemu szczęściu i naszemu pokojowi, i nie przypuszczamy, aby nasi bracia z południa [Ameryki Południowej] chcieliby przyjąć go z własnej woli. Nie byłoby też możliwe przez nas pozostanie w pozycji obojętnych widzów wobec interwencji, niezależnie od jej formy. Obecnie, jeżeli patrzymy na siły i środki posiadane przez Hiszpanię i nowe rządy w Ameryce Południowej, jak również na odległość, która jest między nami, widoczne jest, że Hiszpania nie zdoła ich nigdy zmusić do podporządkowania się. Prawdziwa polityka Stanów Zjednoczonych polega na pozostawieniu stron samych w nadziei, że i inne państwa obiorą ten
sam kierunek polityki zagranicznej.

Za: Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, opracowali: Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Warszawa 2001, str. 93-94

 

A. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij, na czym polegała zmiana okoliczności w Ameryce Południowaj, o której w źródle wspomniał Monroe

B. Wyjaśnij, na czym miały polegać wzajemne relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a mocarstwami europejskimi, zaproponowane w cytowanym źródle.

C. Rozstrzygnij, czy Monroe w przedłożonej doktrynie deklarował bezwarunkową neutralność wobec ewentualnych konfliktów pomiędzy mocarstwami europejskimi i krajami Ameryki Południowej. Odpowiedź uzasadnij, powołując się na treść źródła.