Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

Deklaracja niepodległości Teksasu, 1 marca 1836 r.

Zważywszy, że generał Antonio Lopez de Santa Anna i inni przywódcy woj­skowi w oparciu o siły zbrojne obalili instytucje federalne Meksyku i rozwiązali porozumienie [Social Compact] istniejące między Teksasem a innymi członkami Konfederacji Meksyku – teraz, zacni obywatele Teksasu, wykorzys­tując należne im prawa

uroczyście oświadczają

1. Że chwycili za broń w obronie swych praw i swobód, zagrożonych przez wojskowych despotów, i w obronie republikańskich zasad Federalnej Konstytu­cji Meksyku z 1824 r.

2. Że Teksas nie jest już moralnie ani administracyjnie związany porozu­mieniem z Unią; jednakże wiedziony wielkodusznością i sympatią wspólną wszystkim ludziom wolnym obiecuje poprzeć i udzielić pomocy tym Meksyka­nom z Konfederacji Meksyku, którzy chwycą za broń przeciwko wojskowemu de­spotyzmowi.

3. że nie zgadzają się, aby obecne władze tak zwanej Republiki Meksyku miały prawo rządzić w granicach Teksasu.

4. Że nie zamierzają zaprzestać działań wojennych skierowanych przeciw­ko wyżej wspomnianym władzom dopóki ich oddziały będę przebywać na teryto­rium Teksasu.

5. Że uważają, iż w okresie dezorganizacji systemu federalnego i rządów despotów mają prawo wycofać się z Unii i utworzyć niezależny rząd oraz w obronie swoich praw i swobód mogą podjąć kroki, które będą uważać za najstosowniejsze. Jednocześnie zapewniają, że dotrzymają wierności rządowi Me­ksyku, o ile państwo to będzie rządzone zgodnie z konstytucją i prawami us­tanowionymi dla rządu federacji politycznej.

6. Że Teksas bierze na siebie wydatki związane z utrzymaniem swoich ar­mii, które są teraz w polu.

7. Że obywatelskie słowo Teksasu jest gwarancją spłaty każdego długu zaciągniętego przez jego agentów.

8. Że darowiznami w postaci ziemi Teksas nagrodzi wszystkich ochotników, którzy oddadzą mu swe usługi w jego obecnej walce i przyjmie ich za swych obywateli.

Deklaracje te podajemy uroczyście do wiadomości świata a Boga bierzemy za świadka ich prawdziwości i szczerości. Gdybyśmy natomiast okazali się winnymi fałszu, niech klęska i hańba spadnie na nasze głowy.

Richard Ellis, Prezydent.

Za: Urszula Wencel-Kalembkowa, Sławomir Kalembka, Wybrane teksty źródłowe do dziejów powszechnych 1789-1870, Toruń 1976, str. 83-84

 

A. Wyjaśnij, w jaki sposób w cytowanej deklaracji Teksańczycy uzasadniali oderwanie się Teksasu od Meksyku.

B. W jaki sposób władze Teksasu zamierzały wynagrodzić żołnierzy walczących w obronie jego niezależności?