Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Akademia Krakowska/Uniwersytet Jagielloński - wyższa uczelnia utworzona w 1364 r. w Krakowie przez Kazimierza Wielkiego według wzoru włoskiego, początkowo nazywana Akademią Krakowską, a od XVII do lat 70-ych XIX wieku Uniwersytetem Jagiellońskim; Akademia Krakowska miała 8 katedr prawniczych, z czego 5 prawa rzymskiego i 3 prawa kanonicznego, 2 katedry medycyny i 1 katedrę sztuk wyzwolonych; po okresie zaniedbania za panowania Ludwika Węgierskiego została reaktywowana w 1400 r. przez Władysława Jagiełłę - w odnowionej uczelni przewagę zyskała teologia i prawo kanoniczne; w okresie swojej świetności  w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku Akademia Krakowska była znana przede wszystkim z wysokiego poziomu astronomii, matematyki i geografii; nauki pobierali w niej m.in. Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski i Andrzej Frycz Modrzewski; od połowy XVI w. Akademia Krakowska przeżywała kryzys, który jeszcze bardziej pogłębił się w XVII w. - odrodziła się dopiero w epoce Oświecenia, po jej gruntownym zreformowaniu przez Hugona Kołłątaja.