Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

bracia polscy/arianie - radykalny odłam reformacji w Polsce, który wyodrębnił się z kalwinizmu; ideologia braci polskich sprzeciwiała się stosunkom społecznym panującym w Rzeczypospolitej, a jej najradykalniejszy nurt występował przeciw wojnom oraz różnicom stanowym, własności prywatnej - zwłaszcza przeciw poddaństwu chłopów i pańszczyźnie; głównym ośrodkiem braci polskich był Raków, w którym założyli naukowy ośrodek ariański; bracia polscy przyczynili się do rozwoju kultury i oświaty w Polsce - ich szkoły wyróżniały się wysokim poziomem nauczania; w 1658 r. sejm uchwalił wygnanie arian z kraju.