Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

liturgia – z greckiego leitourgia – posługa publiczna; w chrześcijaństwie publiczna forma sprawowania kultu religijnego według z góry określonych czynności sakralnych; w katolicyzmie oznacza oficjalny  kult sprawowany przez kapłanów przy udziale wiernych, tzn. liturgię sakramentów, mszę św. oraz liturgię godzin.