Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Litwini - naród wywodzący się z plemion należących do indoeuropejskiego ludu Bałtów, które w I tysiącleciu n.e. zasiedliły ziemie litewskie; w XIII w. podporządkowali sobie  żmudzkie i auksztockie związki plemienne i utworzyli państwo, które w następnym stuleciu podporządkowało sobie zachodnie i południowo-zachodnie ziemie ruskie; w końcu XIV w. Litwa związała się unią z Polską; w wyniku rozbiorów Polski w końcu XVIII w. Litwini stali się poddanymi Rosji.