Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Mongołowie - grupa ludów pasterskich i myśliwskich zamieszkujących Azję Środkową; pierwsze wzmianki o nich w źródłach chińskich pochodzą z V w.;  Mongołowie we wczesnym średniowieczu (X-XI wiek) utworzyli silne państwo Kitanów, a w XIII w. dokonały ogromnych podbojów - w czasach imperium Czyngis-chana  założyli kolonie w Chinach i Afganistanie; Mogołowie w XIII w. przejęli pismo wywodzące się z sogdyjskiej odmiany pisma aramejskiego, które charakteryzuje pionowy układ wierszy w kierunku od lewej do prawej, a w 1269 r. w państwie mongolskim wprowadzono pismo kwadratowe, które przetrwało do 1368 r.