Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Nowogród Wielki - miasto nad rzeką Wołchow w zachodniej Rosji; Nowogród Wielki powstał w IX w. jako ośrodek Słowian nadilmeńskich; rozwijał się pod rządami rajców będących  przywódcami cechów rzemieślniczych - w końcu X w. był drugim co do znaczenia ośrodkiem Rusi Kijowskiej; w latach 1136-1478  r. był stolicą republiki nowogrodzkiej i ważnym ośrodkiem handlu ze Skandynawią, Bizancjum i światem islamskim; w 1478 r. przeszedł pod kontrolę Iwana III Srogiego, a w 1570 r. został zniszczony przez opriczników Iwana IV Groźnego; Nowogród Wielki częściowo odzyskał swoją dawną pozycję gospodarczą w XVII w., ale już w XVIII w. ostatecznie ją utracił na rzecz Petersburga.