Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Nowy Testament - ostatnia wola, przymierze - zbiór pism stanowiących część Pisma Świętego, których treścią jest opis życia, nauki i działalności Jezusa Chrystusa oraz dzieje pierwszych gmin chrześcijańskich; Nowy Testament powstał w I-II w. n.e. i składa się z 27 ksiąg (4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 21 listów Pawła, Jakuba, Piotra i in., Apokalipsa św. Jana).