Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

pokój w Kaliszu/pokój kaliski - traktat polsko-krzyżacki zawarty 8 VII 1343 r., kończący formalnie wojnę polsko-krzyżacką, rozpoczętą w 1327 r.,  na mocy którego Kazimierz III Wielki za uznanie praw Krzyżaków do Pomorza Gdańskiego oraz ziemi chełmińskiej i michałowskiej odzyskał Kujawy i ziemię dobrzyńską; ponadto obie strony zobowiązały się do zwolnienia jeńców.