Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

pokój w Campo Formio – pokój zawarty 17 X 1797 r. pomiędzy Francją a Austrią, kończący wojnę z pierwszą koalicją antyfrancuską, na mocy którego Francja objęła posiadłości habsburskie w Niderlandach, ziemie leżące na lewym brzegu Renu, Wyspy Jońskie oraz część dzisiejszej Albanii, a Austria odzyskała Dalmację, Istrię i Wenecję; ponadto Austria uznała niepodległość Republiki Cisalpińskiej oraz Republiki Liguryjskiej.