Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

pokój w Namysłowie/pokój namysłowski - pokój zawarty 22 XI 1348 r. między królem polskim, Kazimierzem III Wielkim a królem niemieckim i czeskim Karolem IV Luksemburskim, kończący wojnę wywołaną najazdem Czechów na sprzymierzone z Polską księstwo świdnickie; na mocy pokoju namysłowskiego m.in. Kazimierz Wielki  umorzył długi Karola IV, a Karol IV obiecał pomoc wojskową na wypadek wojny Polski z Krzyżakami lub Marchią Brandenburską; pokój ten przekreślał możliwość wykorzystania odniesionego zwycięstwa do połączenia Śląska z Polską.