Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Prusowie - grupa plemion bałtyckich, osiadłych u schyłku starożytności i w średniowieczu  między dolną Wisłą i dolnym Niemnem, spokrewnionych językowo i kulturowo z Litwinami i Łotyszami; podjęta w X w. z inicjatywy Bolesława I Chrobrego próba ich chrystianizacji zakończyła się męczeńską śmiercią biskupa Wojciecha; w latach 1233-83 Prusowie zostali podbici i w większości  wyniszczeni przez Krzyżaków, a pozostali ulegli stopniowej germanizacji.