Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Ruś Halicko-Włodzimierska - państwo utworzone w 1199 r. w wyniku zjednoczenia przez Romana Halickiego ziem księstwa Halickiego i Włodzimiersko-Wołyńskiego, leżące w dorzeczu górnego i środkowego Sanu i Dniestru oraz górnego Prutu i Seru; dzięki przebiegającym przez jego terytorium szlakom handlu wschodniego i czarnomorskiego odznaczała się rozwiniętym życiem miejskim - główne miasta to Lwów i Halicz; w XIV wieku Ruś Halicko-Włodzimierska stała się celem ekspansji Litwy, Polski i Węgier - w jej wyniku Kazimierz Wielki opanował w 1344 r. Sanok i Przemyśl, a w 1434 r. Lwów, Halicz, Brześć i Włodzimierz;  w 1434 r. Kazimierz Wielki nadał im prawo polskie, likwidując odrębności ustrojowe, a w 1375 r. ustanowiono arcybiskupstwo halickie ze stolicą we Lwowie.