Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Wielka Karta Swobód/Magna Charta Libertatum - angielska ustawa, ustanowiona pod naciskiem baronów w 1215 r. przez króla Jana bez Ziemi, gwarantująca ochronę przed nadużyciami władzy królewskiej; część przepisów Wielkiej Karty Swobód miało zapobiegać nadużyciom finansowym ze strony władcy, a pozostałe gwarantowały, że żaden wolny człowiek nie może zostać aresztowany, więziony lub skazany bez wyroku wydanego przez sąd równych sobie i w oparciu o prawo danego hrabstwa.