Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

zakony rycerskie - związki zakonne rycerstwa, których członkowie składali zwykłe śluby zakonne, a ponadto dodatkowy ślub walki za poganami; reguły zakonów rycerskich uwzględniały problematykę organizacji wojskowej i taktyki walki; najważniejsze zakony rycerskie powstały w Palestynie podczas wypraw krzyżowych - były to: zakon templariuszy, zakon joannitów i Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego zwany zakonem krzyżackim (Krzyżacy) zakony rycerskie dzięki swej specjalizacji doprowadziły do rozkwitu zasady typowej dla feudalnego rycerstwa sztuki wojennej.