Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

Narodziny islamu

I. Półwysep Arabski

1. Warunki naturalne:

a. dominacja pustyń

b. warunki dogodne dla osadnictwa nad  Zatoką Perską, w Jemenie, na pograniczu Syrii i Mezopotamii oraz na wybrzeżu Morza Czerwonego

2. Ludność

a. plemiona arabskie

b. Beduini

3. Religia

a. politeizm

b. kult tzw. Czarnego Kamienia złożonego w świątyni Al-Kaba w Mekce

4. Rozwój miast handlowych – np. Mekka, Jasrib

5. Rozwój gospodarczy dzięki szlakom handlu dalekosiężnego

II. Działalność Mahometa (570/571-632 r.)

1. Doświadczenie objawienia – pierwsze ok. 610 r. - nakaz wprowadzenia wiary w jedynego boga Allacha

2. Mahomet jako Prorok

a. ucieczka Mahometa do Jasribu (Medyna – „miasto proroka”) – hidżra622 r. początek ery muzułmańskiej

b. triumfalny powrót Mahometa do Mekki – 630 r.

3. Budowa państwa muzułmańskiego

a. rządy teokratyczne

b. prawo szariatu – źródłem prawa Koran

III. Islam

1. Nazewnictwo:

a. pochodzenie nazwy: islam – arabskie słowo al-islam oznacza „poddanie się”

b. pochodzenie nazwy: muzułmanie – arabskie słowo muslim – „poddający się woli Boga”

2. Islam –  religia monoteistyczna i uniwersalna

3. Koran jako święta księga islamu

4. Wiara w Sąd Ostateczny – wizje raju i piekła

5. Pięć filarów islamu:

wyznanie wiary w jednego Boga – Allacha

odmawiana pięć razy dziennie modlitwa

jałmużna

zachowywanie postu

odbycie przynajmniej raz w życiu pielgrzymki do Mekki

6. Praktyki religijne:

a. meczety miejscem kultu religijnego

b. formy kultu:

– recytowanie Koranu

– modlitwy

– medytacje

– wysłuchiwanie kazań

c. dżihad – święta wojna

IV. Powstanie imperium muzułmańskiego

1. Kwestia sukcesji po Mahomecie

a. bezpotomna śmierć Mahometa w 632 r.

b. spór o następstwo – dwie koncepcje:

–  część muzułmanów uważa, że kalifem (następcą) powinien zostać Ali (kuzyn i współpracownik Mahometa)

– część muzułmanów uznała władzę Abu Bakra (632-634)

2. Podboje arabskie

a. zjednoczenie większości plemion Półwyspu Arabskiego za życia Mahometa

b. ekspansja terytorialna islamu w latach 30-ych VII w.

– podbój należących do Bizancjum Syrii, Palestyny, Egiptu

– podbój państwa perskiego

c. podbój Afryki Północnej

d. podbój Półwyspu Iberyjskiego – VIII w. – Andaluzja

e. nieudana próba zdobycia Konstantynopola – 717 r.

f. powstrzymanie ekspansji arabskiej w Europie Zachodniej przez Karola Młotabitwa pod Poitiers (732 r.)

g. osiągnięcie na wschodzie granicy Chin

3. Polityka muzułmanów wobec ludów podbitych

a. pozyskiwanie elit politycznych podbitej ludności

b. przejmowanie systemu administracyjnego i podatkowego podbitych ziem

c. tolerancyjna polityka wobec ludności podbitej

d. niemuzułmańska ludność podbita zobowiązana do płacenia specjalnej daniny – dżizja

e. procesy arabizacji i islamizacji podbitej ludności

V. Cywilizacja islamu

1. Przejmowanie i rozwój dorobku cywilizacyjnego podbitych ludów

a. kopiowanie i tłumaczenie dzieł starożytnych myślicieli

b. przejmowanie dorobku cywilizacyjnego Bizancjum, Persji, Chin i Indii

2. powstanie trzech ośrodków naukowych:

a. Bagdad

b. Kair

c. Kordoba

d. duże osiągnięcia w:

– astronomii

– medycynie

– geografii

– filozofii

– matematyki  – liczby arabskie (przejęte od Hindusów)

3. Dbałość o rozwój rolnictwa – upowszechnianie sprawdzonych systemów uprawy, irygacji, melioracji

4. Rozwój miast

a. Damaszek – produkcja wzorzystych tkanin i stali damasceńskiej

b. Bagdad – produkcja papieru, szkła i jedwabiu

c. powstanie rozległego imperium sprzyjało rozwojowi handlu dalekosiężnego

VI. Rozpad imperium muzułmańskiego

1. Walki o władzę po śmierci Mahometa

2. Początek dynastii Umajjadów

a. przeniesienie stolicy do Damaszku

b. Mu’awija z rodu Umajjadów przekształca tytuł kalifa w dziedziczny

3. Podział wyznawców islamu

a. szyici

– zwolennicy Alego jako kandydata na kalifa

– nie uznawali sunny

– nie uznawali pierwszych trzech kalifów

b. sunnici

– uznawali za źródłowo wiary oprócz Koranu również sunnę

4. Tendencje decentralizacyjne w imperium muzułmańskim

a. bunt szyitów we wschodnim Iranie pod przewodnictwem Abbasydów

– Abu al.-Abbas ogłosił się kalifem

– wymordowanie rodziny Umajjadów

– jedyny ocalony przedstawiciel Umajjadów schronił się na Półwyspie Iberyjskim, gdzie utworzył niezależny kalifat Kordoby

b. Abbasydzi przenieśli stolicę do Bagdadu

c. usamodzielnienie się Maghrebu, Egiptu i krajów Azji środkowej

5. Najazd plemion tureckich z Azji Środkowej pod wodzą rodu Seldżuków

a. zdobycie przez Turków seldżuckich Bagdadu

b. nadanie Seldżukom  tytułu sułtana

       

Opracowanie tematu: Islam i jego wyznawcy

Galeria ilustracji: Islam i jego wyznawcy

Historia w źródłach:

Znaczenie wojny w źyciu muzułmaninia