Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

4. Dzieje Hetytów, Fenicjan i Persów

I. Hetyci

1. Lud indoeuropejski pochodzący z rejonu Morza Kaspijskiego

2. Podbój Syrii i Azji Mniejszej – początek II tysiąclecia p.n.e.

3. Walki z Egiptem  okresie świetności XIV/XIII w. p.n.e.

II. Fenicjanie

1. Lud pochodzenia semickiego

2. Stworzyli sieć miast wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego – Tyr, Sydon, Byblos

3. Zmienna przynależność polityczna – Egipt, Hetyci, „ludy morza”, Babilonia, Asyria, Persja

4. Podstawą gospodarki

a. żegluga i handel

– eksport wyrobów rzemieślniczych

– import metali i kruszców szlachetnych

b. rzemiosło (produkcja purpury, obróbka szkła i metali)

c. eksploatacja lasów cedrowych

5. Kolonizacja fenicka

a. głównym terenem ekspansji kolonialnej wybrzeża Afryki Północnej i Półwyspu Pirenejskiego

b. założenie Kartaginy – 814 r. p.n.e.

b. zakładanie faktorii handlowych

c. wyprawy poza tzw. Słupy Heraklesa (Gibraltar)

6. Pismo fenickie - najstarszy zachowany alfabet świata IKONA

III. Persowie i Medowie

1. Ludy indoeuropejskie osiadłe na Wyżynie Irańskiej w połowie II tysiąclecia p.n.e.

2. Podstawa gospodarki –  pasterstwo i rolnictwo

3. Państwo Medów – VII w. p.n.e.

a. zjednoczenie pod presją Asyrii

b. podbój Persów, a następnie Asyrii (wspólnie z Babilonią), Anatolii i Armenii

IV. Państwo Persów

a. działalność Cyrusa II Wielkiego z dynastii Achemenidów (ok. 590-529 p.n.e.)

– zwycięstwo nad armią i podbój państwa Medów – 549 r. p.n.e.

– podbój Babilonii, Syrii, Palestyny i Fenicji [IKONA żołnierze perscy]

b. podboje Kambyzesa II – Egipt i kolonie greckie w Afryce Północnej

c. największy zasięg terytorialny za panowania Dariusza Wielkiego IKONA (ok. 550-485 p.n.e.)

d. organizacja państwa

– na czele państwa wódz tytułujący się „królem królów” [IKONA Rada Dariusza Wielkiego]

– podział administracyjny na satrapie – zarząd w rękach satrapów

– polityka tolerancji wobec zwyczajów, kultury i religii ludów podbitych

e. Religia perska

mazdaizm – przekonanie o nieustającej walce dobra i zła – bogiem dobra i światła Ahura Mazda

zaratustryzm – twórcą działający w drugiej połowie VII w. p.n.e. prorok Zaratustra

f. sztuka – pełna przepychu architektura pałacowa

 

Opracowanie tematu

Galeria ilustracji

Praca ze źródłami:

Wierzenia Persów