Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

5. Starożytny Izrael

I. Hebrajczycy (Żydzi) – koczowniczy lud semicki.

1. Tradycja biblijna:

a. Potomkowie Izraela – syna Jakuba.

b. Wyjście z Egiptu pod przywództwem Mojżesza (ok. XIII w. p.n.e.)

2. Podbój Kanaanu – walki z Filistynami i Ammonitami.

 

II. Powstanie Królestwa Izraela.

1. Czynniki integrujące:

a. odrębność religijna

b. zagrożenie zewnętrzne

2. Zjednoczenie plemion żydowskich przez Saula – pierwszego króla Izraela – ok 1020 r. p.n.e.

3. Rządy Dawida (ok. 1000-960 p.n.e.)

4. Panowanie Salomona  (960-932 p.n.e.) – budowa świątyni jerozolimskiej [IKONA.jpg - 573,00 b  świątynia Salomona]

5. Podział państwa:

a. Izrael – na północy

b. Judea – na południu (stolicą Jerozolima - rekonstrukcja IKONA.jpg - 573,00 b)

c. podbój Izraela przez Asyrię – 722 r. p.n.e.

d. podbój Judei przez Babilonię – 586 r. p.n.e.

– zburzenie świątyni jerozolimskiej po nieudanym powstaniu antybabilońskim w Judei - powstanie Sedecjasza IKONA.jpg - 573,00 b

– przesiedlenie części mieszkańców do Babilonii – niewola babilońska (586–538 p.n.e.)

e. powrót do Judei

– za zgodą zdobywcy Babilonii – króla perskiego Cyrusa II Wielkiego

– budowa „drugiej świątyni” IKONA.jpg - 573,00 b

f. panowanie rzymskie

– rozbudowa świątyni przez Heroda IKONA.jpg - 573,00 b

– pierwsze powstanie przeciw Rzymowi (66-70 n.e.) – zniszczenie świątyni Heroda

– drugie powstanie przeciw Rzymowi (132-135 n.e.) – zburzenie Jerozolimy i wygnanie Żydów

– powstanie diaspory

 

III. Judaizm

1. religia monoteistyczna – wiara w jedynego Boga – Jahwe.

2. praw Dziesięciu Przykazań – przechowywane w Arce Przymierza 

3. Biblia – najważniejsza część to Pięcioksiąg – tzw. Tora

4. Synagoga – żydowski dom modlitwy

 

Rozwinięcie tematu

Galeria ilustracji

Praca ze źródłami