Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

6. Cywilizacje Chin i Indii

I. Indie.

1. Początki cywilizacji doliny Indusu (2400-1500 p.n.e.)

a. zróżnicowane warunki naturalne

b. znaczenie wielkich rzek:

Indus

Ganges

c. główne ośrodki miejskie

– Harappa

– Mohndżo-Daro

d. infrastruktura miejska

cytadela –  centrum władzy religijnej i politycznej

– system wodno- kanalizacyjny

e. podstawa gospodarki:

– rolnictwo (ryż, pszenica, owies, jęczmień, oraz daktyle i bawełna

– hodowla – owce, kozy, trzoda

– wysoki poziom rzemiosła – wytop i obróbka metali, produkcja ceramiki, wyroby bawełniane

– handel rzeczny i morski

f. pismo - nieodczytane

2. Okres wedyjski  (1500-500 p.n.e.)

a. najazd indoeuropejskiego ludu Ariów – II tysiąclecie p.n.e.

b. regres cywilizacyjny

– brak znajomości pisma – źródłem poznania cywilizacji Ariów tzw. Wedy – religijne teksy spisane później.

– gospodarka wyłącznie rolnicza

c. ustrój społeczno-polityczny:

– ustrój plemienny

– król posiadający władzę sądowniczą i wojskową

– zgromadzenie wyższe

– zgromadzenie niższe

d. najazd perski na obszary zachodnie

e. najazd Aleksandra Wielkiego

3. Imperium Maurjów

a. zjednoczenie Indii przez władców z dynastii Maurja

b. panowanie Aśoki (271-236 p.n.e.)

4. Religia.

a. braminizm

– system politeistyczny (Indra, Mitra, Waruna)

– święte księgi Wedy

bramini – najwyższa klasa kapłańska

b. hinduizm (pierwsze wieki naszej ery)

– system politeistyczny (Śiwa, Wisznu IKONA)

– święte księgi: Wedy, Mahabharata, Ramajana

bramini

guru

c. buddyzm

– działalność Siddhartha Gautama (przełom VI i V w. p.n.e.) – Budda IKONA

– praktyki religijna mające doprowadzić do nirwany

Stupa  IKONA– w buddyjskiej architekturze sakralnej rodzaj wielokondygnacyjnej wieży, służącej do przechowywania relikwii

II. Chiny

1. Warunki naturalne:

a. znaczenie wielkich rzek  Huang Ho (Żółtej Rzeki) i Jangcy (Niebieskiej Rzeki) –  występowanie katastrofalnych wylewów.

b. budowa systemów irygacyjnych

2. Gospodarka

a. rolnictwo

– uprawa ryżu, pszenicy, jęczmienia

– uprawa herbaty i bawełny

– hodowla owiec, kóz, bydła trzody, drobiu

– hodowla jedwabnika

2. Dzieje polityczne Chin

a. panowanie dynastii Shang – XVIII w. p.n.e.-1027 r. p.n.e. – wykształcenie się władzy królewskiej

b. panowanie dynastii Zhou (czyt. Czou) – ok.  1000-ok. – 256 r. p.n.e. – wykształcenie się podziału klasowego

c. Zjednoczenie państwa po okresie kryzysu przez dynastię Qin – 221 r. p.n.e.

– pierwszy cesarz chiński Qin Shi Huang IKONA

– terakotowa armia z grobowca cesarza Qin Shi Huang IKONA

3. Struktura społeczna Chin:

– urzędnicy – „umiejący pisać” IKONA

– rolnicy

– rzemieślnicy

– kupcy

4. Osiągnięcia cywilizacyjne Chin:

a. pismo IKONA

piktogramy

ideogramy

b. piśmiennictwo

– literatura

astronomia – obserwacje położenia gwiazd, zaćmienia Księżyca, zaćmienia Słońca

– matematyka – równanie kwadratowe; liczby dodatnie i ujemne

c. filozofia i religia

– filozofia

Lao-Cy

Konfucjusz (ok. 551-479 p.n.e.) – konfucjanizm

buddyzm IKONA

d. wynalazki:

– porcelana

– papier

– druk

– jedwab

d. przykładowa architektura

– budowa Wielkiego Muru IKONA

pagoda IKONA

 

Opracowanie tematu

Galeria ilustracji

Praca ze źródłami:

Źródło