Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

Najazdy Węgrów i Wikingów

I. Powstanie monarchii węgierskiej

1. Pochodzenie

a. lud ugrofiński

b. pierwotne siedziby między środkowym Uralem, Wołgą i Jeziorem Aralskim

c. łączyli rolnictwo z łupieżczymi wyprawami

2. Podbój Niziny Padańskiej pod wodzą Arpada

a. najazdy na ziemie słowiańskie – rozpad państwa wielkomorawskiego

b. najazdy na Niemcy i północną Italię

c. klęska nad rzeką Lech – 955 r.

e. budowa państwa w Panonii

– tworzenie sieci grodów i osad służebnych

– przyjęcie chrztu przez Stefana I Wielkiego974 r.

II. Skandynawia i Normanowie

1. Trudne warunki naturalne

– uprawa roli

– rybołówstwo

2. Ustrój plemienny

a. ograniczona władza w rękach królów (konungów)

b. elita społeczna:

– jarlowie (wodzowie)

– członkowie drużyn

c. najliczniejszą część społeczeństwa tworzyli wolni chłopi-wojownicy

3. Najazdy wikingów

a. przyczyny:

– teoria przeludnienia

– działalność rabunkowa

b. główne kierunki:

– Wyspy Brytyjskie

– państwo Franków

– Ruś (na Rusi nazywano ich Waregami)

– wybrzeża Morza Czarnego i Bizancjum

4. Podboje Normanów

a. podbój Rusi i zdobycie władzy książęcej przez Ruryka – początek ruskiej dynastii Rurykowiczów

b. zajęcie większości Wysp Brytyjskich

c. terytorium państwa Franków – Normandia

– wzrost potęgi Normandii za panowania Wilhelma I Zdobywcy

– najazd na Anglię – zwycięstwo nad armią Harolda Godwinsona w bitwie pod Hastings – 1066 r. (Tkanina z Bayeux).

– zdobycie korony angielskiej przez Wilhelma I Zdobywcę

d. podbój Italii i Sycylii

e. odkrycie Islandii i Grenlandii

 

Opracowanie tematu: Europa zachodnia po śmierci Karola Wielkiego

Galeria ilustracji: Europa zachodnia po śmierci Karola Wielkiego