Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

2. Mezopotamia i jej dzieje

I. Warunki naturalne

1. Mezopotamia – międzyrzecze Eufratu i Tygrysu – wchodzi w skład tzw. Żyznego Półksiężyca

2.  Rośliny uprawne: jęczmień, pszenica, proso, daktyle, oliwki

3. Zwierzęta hodowlane: bydło, owce, kozy, osły, trzodę, drób

4. Surowce:

a. deficyt surowców metalurgicznych, drewna i kamienia

b. glina – wyrób ceramiki i materiał budowlany

II Cywilizacja Sumerów

1. System tzw. miast-państw (np. Ur, Uruk, Nippur, Lagasz)

2. ośrodek miejski

a. mury obronne

b. zespół świątynny (centralnym punktem zikkurat IKONA) funkcje kultowe i gospodarcze

3. obszary uprawne – rozbudowa systemu irygacyjnego

III. Imperium Sargona Wielkiego

1. Zjednoczenie Międzyrzecza przez Akadów - połowa XXIV w. p.n.e.

a. działalność Sargona Wielkiego – podbój miast-państw Sumeru

b. budowa imperium akadyjskiego

c. organizacja państwa jako monarchii – podstawą armia i urzędnicy

d przejęcie dorobku kulturowego Sumerów przez Akadów

2. upadek Sumero-Akadu pod naporem plemion koczowniczych

IV. Dzieje Babilonii

1. Wzrost znaczenia Babilonu za panowania Hammurabiego – XVIII w. p.n.e.

2. Podbój obszarów między Zatoką Perską a Syrią

3. Kodeks Hammurabiego (stela HammurabiegoIKONA)

4. Drugi okres świetności Babilonii pod panowaniem Nabuchodonozora II (605-562 p.n.e.)

5. Społeczeństwo

a. obywatele – elita władzy, mieszkańcy miast, chłopi

b. „ludzie królewscy” („poddani pałacu”) – posiadali wolność osobistą

c. niewolnicy

V. Imperium asyryjskie

1. Główne ośrodki polityczne – Aszur i Niniwa

2. Podbój Mezopotamii, Elamu, Syrii, Palestyny i północnego Egiptu – VIII-VII w. p.n.e.

3. Polityka terroru i eksterminacji wobec podbitych ludów

4. Działalność Asurbanipala – biblioteka w Niniwie

5. Upadek państwa asyryjskiego

a. najazd Medów i Babilończyków

b. upadek Aszur – 614 r. p.n.e.

VI. Organizacja państw Mezopotamii

1. Struktura społeczna

a. warstwa panująca

b. zróżnicowana ludność wolna

c. niewolnicy

2. Monarchia despotyczna typu wschodniego

a. na czele państwa król, który:

– panuje z woli bogów – sankcja religijna

– łączy funkcje naczelnego wodza i najwyższego kapłana

b. bazą monarchii – armia, urzędnicy i kapłani

c. świątynie ośrodkami nie tylko kultur religijnego, ale również gospodarczymi

VII. Kultura Mezopotamii

1. Wierzenia religijne

a. politeizm

b. najważniejsi bogowie:

– Nergal – bóg świata podziemnego

– Ninurta  – bóg wojny

Isztar – Akad

Marduk – Babilon

Aszur - Asyria

c. kult religijny

– codzienny kult sprawowany przez kapłanów

– budowa świątyń

– formy kultu religijnego – modlitwy, składanie ofiar, organizacja procesji

d. przykładowe zabytki

– Brama Isztar IKONA

Lamassu IKONA

– Sztandar z Ur IKONA

pieczęć cylindryczna IKONA

2. Najważniejsze osiągnięcia cywilizacyjne Mezopotamii:

a. pismo klinowe

b. zastosowanie koła

c. wynalezienie koła garncarskiego

d. wynalezienie brązu

e. zastosowanie systemu dziesiętnego i sześćdziesiętnego

f. stworzenie systemu wag i miar

e. stworzenie podwalin astronomii – kalendarz

f. rozwinięcie astrologii i systemu wróżb

 

 

Opracowanie tematu

Praca ze źródłami:

Kodeks Hammurabiego