Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

Polska za panowania Bolesława I Chrobrego

I. Przejęcie władzy po śmierci Mieszka I  – 992 r.

1. Wypędzenie Ody i przyrodnich braci

2. Stłumienie wewnętrznej opozycji

3. Nawiązanie dobrych relacji z cesarzem Ottonem III

II. Chrystianizacja kraju i działalność misyjna

1. Męczeńska śmierć biskupa Wojciecha podczas misji chrystianizacyjnej do Prusów

2. Kanonizacja biskupa Wojciecha – Gniezno celem pielgrzymek

3. Zjazd gnieźnieński - 1000 r.

a. pielgrzymka Ottona III do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie – 1000 r.

b. ustanowienie metropolii gnieźnieńskiej

– arcybiskupem Radzim Gaudenty

Gniezno siedzibą arcybiskupstwa

ustanowienie biskupstw w Kołobrzegu, Krakowie i Wrocławiu

– biskupstwo poznańskie zachowuje niezależność do śmierci biskupa Ungera

– wymiana relikwii (Bolesław I otrzymał kopię włóczni św. Maurycego a Otto III ramię św. Wojciecha)

c. uznanie Polski przez Ottona III za jeden z członów uniwersalnego cesarstwa

d. symboliczne przyzwolenie Bolesławowi I przez Ottona III władzy nad Kościołem w Polsce – prawo inwestytury

III. Ekspansja terytorialna Bolesława I Chrobrego

1.  Pogorszenie się stosunków polsko-niemieckich po śmierci Ottona III i wstąpieniu na tron Henryka II

2. Wojny polsko-niemieckie (1002-1018)

a. pierwsza wojna polsko-niemiecka (1002-1005)

– zajęcie przez Bolesława I Chrobrego Łużyc, Milska i Miśni

– opanowania Czech, Moraw i Słowacji – odmowa złożenia hołdu Henrykowi II z Czech

– wojska niemieckie Henryka II w sojuszu z Czechami i Wieletami zajmują Czechy, Milsko i Łużyce

– kolejna wyprawa niemiecka dociera aż do Poznania – pokój za cenę utraty Milska, Łużyc i Czech

b. druga wojna polsko-niemiecka (1007-1013)

– zerwanie pokoju przez Henryka II

– ponowne zajęcie przez Bolesława I Chrobrego Milska i Łużyc

– na mocy pokoju zawartego w Merseburgu Milsko i Łużyce pozostają w rękach Bolesława I Chrobrego jako lenno

– ślub syna Bolesława Chrobrego Mieszka II z Rychezą – córką palatyna reńskiego

c. trzecia wojna polsko-niemiecka (1015-1018)

– obrona linii Odry przez wojska Bolesława I Chrobrego

obrona Niemczy

d. pokój w Budziszynie – 1018 r.

Polska zachowała Milsko i Łużyce

– cesarz zobowiązał się do udzielenia posiłków Bolesławowi I Chrobremu na planowaną wyprawę kijowską

3. Wyprawa kijowska – 1018 r.

a. ingerencja w sprawy wewnętrzne Rusi Kijowskiej

– pozbawienie tronu Jarosława Mądrego

– osadzenie na tronie kijowskim Świętopełka – zięć Bolesława Chrobrego

b. przyłączenie Grodów Czerwieńskich do Polski

c. przywiezienie do kraju pokaźnych łupów wojennych

IV. Koronacja królewska Bolesława I Chrobrego – 1025 r.

1. Śmierć Henryka II okolicznością sprzyjającą koronacji królewskiej

2. znaczenie koronacji

a. wzmocnienie pozycji władcy

b. podkreślenie suwerenności Polski

c. zrównanie władcy Polski z królami niemieckimi

 

Opracowanie tematu: Bolesław Chrobry w walce o pozycję międzynarodową Polski

Galeria ilustracji: Bolesław Chrobry w walce o pozycję międzynarodową Polski

Historia w źródłach:

Zjazd gnieźnieński w relacji Galla zwanego Anonimem