Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

6. 03. Podboje mongolskie

I. Narodziny potęgi mongolskiej

1. Zjednoczenie plemion mongolskich

a. plemiona mongolskie:

Tatarzy

– Merkici

– Kereici

b. społeczeństwo i gospodarka mongolska

– organizacja społeczna oparta na plemionach składających się z patriarchalnych rodów

– władza sprawowana przez chanów

koczowniczy tryb życia

– utrzymywali się z pasterstwa, myślistwa i łupieżczych wojen

– religią mongolską był szamanizm

2. Działalność Temudżyna (ok. 1155-1227 r.)

a. podporządkował sobie wszystkie plemiona

b. przyjął tytuł Czyngis-chana

3. Podboje Czyngis-chana

a. podbój Ujgurów i Tangutów

b. najazdy łupieżcze a następnie podbój Chin

c. podbój Chorezmu

d. walki z Połowcami – bitwa nad rzeką Kałką – 1223 r.

II. Imperium mongolskie po śmierci Czyngis-chana

1. Podział państwa przez Czyngis-chana na cztery ułusy

a. tytuł Czyngis-chana odziedziczył Ugedej

b. w zachodniej części imperium Czyngis-chana utworzono ułus o nazwie Złota Orda

– Dżoczi

Batu-chan

2. Po zakończeniu podboju Chin władzę w nich jako cesarz objął wnuk Czyngis-chana - Kubilaj

3. Nieudane próby podboju Japonii (1274 i 1281 r.)

4. Podbój kalifatu bagdadzkiego

III. Podboje mongolskie w Europie

1. Podbój Rusi – 1237-1240

a. najazd mongolski nastąpił w okresie rozbicia dzielnicowego Rusi

b. rządy w podbitych księstwach w imieniu mongolskich chanów sprawowali książęta ruscy

– musieli uzyskać od władców mongolskich jarłyk – pisemna zgoda na sprawowanie rządów

– byli zobowiązani do zbierania danin od swoich poddanych i przekazywanie ich Tatarom

2. Najazdy na Węgry –  1241-1242 r.

a. zwycięstwo Mongołów pod dowództwem Batu-chna nad armią węgierską na równinie Mohi

b. spustoszenie kraju i odwrót wojsk Batu-chana

3. Najazd na Polskę – 1241 r.

a. zdobycie przez Tatarów Sandomierza

b. klęska wojsk małopolskich pod Chmielnikiem i wkroczenie Tatarów do Krakowa

c. klęsk wojsk polskich w bitwie pod Legnicą – 1241 r.

– śmierć Henryka Pobożnego

– spustoszenie kraju i odwrót wojsk mongolskich

d. łupieżcze najazdy w 1259 i 1287 r.

IV. Rozpad imperium mongolskiego

1. Ostatnim władcą imperium mongolskiego – TamerlanTimur Chromy (1336-1405 r.)

a. władzę zdobył siłą, usuwając chana Transoksanii

b. podbił Chorezm, Chorosah, Irak, Amenię, Gruzję i Azerbejdżan

c. podbił Indie

d. pokonał wojska tureckie pod Ankarą –1402 r.

e. Timur Chromy jest uznawany za jednego z największych zdobywców w historii

2. Po śmierci Tamerlana w 1405 r. imperium mongolskie zaczęło się rozpadać

3. Do upadku imperium mongolskiego przyczyniły się wojny o władzę