Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

2. 1. Najstarsze dzieje Grecji

I. Warunki naturalne

1. Obszar

a. Półwysep Bałkański

– 80% kraju pokrywają góry

– rozbudowana linia brzegowa

c. wyspy Morza Egejskiego i Morza Jońskiego

d. zachodnie wybrzeża Azji Mniejszej

2. Gospodarka

a. rozwinięty transport morski i utrudniony transport lądowy

b. niekorzystne warunki rozwoju rolnictwa

c. uprawa jęczmienia i pszenicy, oliwek, winorośli oraz bobu, grochu soczewicy, wyki, warzyw i owoców

d. hodowla kóz, świń, krów owiec i drobiu

e. duże znaczenie gospodarcze rybołówstwa

f. intensywny rozwój rzemiosła

– niewielkie zasoby surowców – konieczność importu miedzi, cyny, rudy żelaza

– duże zasoby kamienia i gliny – rozwój budownictwa i garncarstwa

II. Rozwój kultury minojskiej na Krecie (ok. 3000 – ok.1450 p.n.e.)

1. Mityczna postać króla Minosa – twórcy potęgi morskiej Krety

2. Rozległe kontakty handlowe

a. eksport towarów luksusowych – ceramiki i tkanin

b. import metali, półszlachetnych i szlachetnych kamieni, pachnideł

3. Pismo linearne A (do tej pory nieodczytane) [IKONA dysk z Fajstos zapisany pismem linearnym A]

4. Powstanie pałaców

a. Knossos IKONA

b. Fajstos

5. Architektura pałaców kreteńskich:

a. kompleks pałacowy:

– rezydencja władcy

– zakłady rzemieślnicze

– magazyny

b. osiągnięcia inżynieryjne

– wielokondygnacyjne budynki

– dostęp do bieżącej wody – łazienki

6. Upadek kultury minojskiej

a. wybuch wulkanu na wyspie Thera – XVI w. p.n.e.

b. najazd Mykeńczyków – 1450 r. p.n.e.

III. Kultura mykeńska

1. Napływ Achajów na południowe Bałkany – ok. 2000 r. p.n.e.

2. Pałace mykeńskie

a. Mykeny jako największy ośrodek cywilizacji mykeńskiej

b. charakter obronny – fortyfikacje – „mury cyklopowe” (Lwia Brama cytadeli w Mykenach IKONA)

c. skromne wyposażenie – brak toalet

3. Pismo linearne B

4. Rozbicie polityczne Achajów okresu mykeńskiego

5. Nekropola:

a. groby szybowe –  XVI w. p.n.e.

b. groby kopułowe (tzw. Grób Agamemnona z XIV w. p.n.e. – Skarbiec Arteusza IKONA)

c. bogate wyposażenie grobów – maski ze złotej blachy, elementy uzbrojenia, biżuteria

IV. „Wieki ciemne”

1. Upadek kultury mykeńskiejXII w. p.n.e.

2. Hipotezy wyjaśniające przyczyny upadku:

a. najazd Dorów – powrót Heraklidów (potomków Heraklesa)

b. kataklizmy naturalne

3. „Wieki ciemne” XII-IX w. p.n.e.

a. wędrówki plemion greckich:

Dorów

Jonów

b. regres demograficzny

c. upadek kultury piśmiennej – brak źródeł pisanych

 

Opracowanie tematu: Grecja - warunki naturalne i pierwsze cywilizacje 

Galeria ilustracji