Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

7. 03. Sąsiedzi Polski w XII i XIII w.

I. Marchia Brandenburska

1. Utworzona w połowie XII w. przez Albrechta Niedźwiedzia z połączenia marchii północnej ze zdobytymi ziemiami Słowian połabskich

2. Ekspansja Marchii Brandenburskiej

a. stopniowy podbój Pomorza Zachodniego

b. ziemia lubuska – jako zastaw księcia Bolesława II Rogatki

c. ziemie północnej Wielkopolski wzdłuż Narwi

3. Utworzenie na nowo zdobytych ziemiach Nowej Marchii

a. dalsza ekspansja wzdłuż Narwi

b. częste konflikty z książętami wielkopolskimi

II. Bałtowie

1. Litwini

a. nietrwałe przyjęcie chrztu przez Mendoga

b. panowanie Giedymina

– ponowne zjednoczenie państwa

– podbój rozległych obszarów Rusi

c. najazdy litewskie na księstwa polskie

2. Prusowie

a. najazdy zbrojne książąt polskich na ziemie pruskie – papieże nadawali im status krucjat

b. próby chrystianizacji Prusów

– misja biskupa Chrystiana

– utworzenie zakonu rycerskiego braci dobrzyńskich

III. Początki państwa krzyżackiego w Prusach

1. Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego powstał w 1190 r. w Jerozolimie

2. Działalność wielkiego mistrza Hermana von Salza

a. próba tworzenia własnego państwa na Węgrzech

b. wypędzenie przez króla węgierskiego

3. Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada I Mazowieckiego1226 r.

a. nadanie im ziemi chełmińskiej – 1228 r.

b. rezygnacja z roszczeń wobec ziem zdobytych przez Krzyżaków w przyszłości (część historyków uważa ten dokument za falsyfikat)

c. przyznanie Krzyżakom praw do ziem podbitych przez cesarza Fryderyka II

– Złota bulla

– dokument wystawiony w 1235 r. ale datowany na 1226 r. – symboliczna data sprowadzenia Krzyżaków do Polski

– potwierdzenie praw Krzyżaków do podbitych terenów przez papieża

4. Powstanie państwa zakonnego

a. przybycie pierwszych zakonników w 1228 r.

b. opanowanie ziemi chełmińskiej – lata 30. XIII w.

c. organizacja ekspedycji militarnych przeciw pogańskim Prusom – rejzy

d. systematyczny podbój Prusów

e. zakończenie podboju Prusów w 1283 r.

f. akcja kolonizacyjna na podbitych ziemiach

IV. Ruś Kijowska

1. Rozbicie dzielnicowe Rusi – od połowy XI w.

2. Podbój Rusi przez Mongołów – 1237-1240 r.

3. Najważniejsze ośrodki polityczne i gospodarcze Rusi

a. Włodzimierz nad Klaźmą

b. Psków

c. Nowogród Wielki

4. Powstanie Księstwa Halicko-Włodzimierskiego

V. Czechy  XIII w.

1. Czechy uniknęły rozbicia dzielnicowego i zachowały jedność polityczną

2. Czechy wchodziły w skład cesarstwa niemieckiego

3. koronacja królewska Przemysła Ottokara I – 1198 r.

4. Panowanie Przemysła Ottokara II

a. podporządkowanie księstw austriackiego, styryjskiego i karynckiego

b. wybuch wojny z cesarzem Rudolfem I Habsburgiem

c. klęska wojsk czeskich w bitwie pod Suchymi Krutami (1278 r.) i śmierć Przemysła Ottokara II

d. przejęcie Austrii, Styrii i Karyntii przez cesarza Rudolfa I Habsburga

5. Panowanie Wacława II (1271-1305)

a. koronacja na króla Czech – 1283 r.

b. koronacja na króla Polski – 1300 r.

6. Intensywny rozwój gospodarczy Czech

a. intensywna kolonizacja na prawie niemieckim

b. zaawansowana urbanizacja

c. duże wydobycie srebra

d. rozwój gospodarki pieniężnej – własna moneta – grosz czeski

 

Opracowanie tematu: Proces decentralizacji państwa i zagrożenie zewnętrzne

Galeria ilustracji: Proces decentralizacji państwa polskiego i zagrożenie zewnętrzne