Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

2. 3. Sparta

I. Narodziny Sparty.

1. Założenie państwa przez Dorów nad rzeką Eurotas – schyłek II tysiąclecia p.n.e.

2. Podbój Lakonii.

3. Podbój Mesenii.

4. Utworzenie Związku Peloponeskiego (symmachia).

II. Ustrój społeczny Sparty.

1. Wpływ podbojów na strukturę społeczną Sparty.

2. Struktura społeczna Sparty:

a. spartiaci

– formalna równość – przydział jednakowych działek ziemi

– warstwa wpływowej arystokracji

b. periojkowie

– posiadali wolność

– byli pozbawieni praw politycznych

– trudnili się handlem i rzemiosłem

– byli zobowiązani do służby wojskowej

c. heloci

– zamienieni w niewolników mieszkańcy podbitej Mesenii

– zajmowali się uprawą ziemi

III. Ustrój polityczny Sparty

1. Działalność Likurga –  Wielka Rhetra

2. Organa władzy

a. dwóch królów reprezentujących dwa rody arystokratyczne

b. zgromadzenie ludowe – apella

– wybór eforów

– wybór rady starszych

– decyzje o wojnie i pokoju

– zatwierdzanie ustaw i praw opracowanych przez rady starszych

b. geruzja – rada starszych

– skład – 2 królów i 28 gerontów

– przygotowywanie projektów ustaw i praw

– władza sądowa w sprawach zagrożonych karą śmierci lub pozbawieni praw

c. eforat

– 5 eforów wybieranych przez zgromadzenie ludowe na 1-roczną kadencję

– polityka wewnętrzna i zewnętrzna

IV. Spartański styl życia

1. Tryb życia  spartiatów podporządkowany służbie wojskowej.

2. Pełna kontrola państwa nad życiem spartiatów:

a. porzucanie kalekich niemowląt

b. zmilitaryzowane wychowanie i edukacja

c. wspólne posiłki jako element integrujący społeczność wojowników

 

Rozwinięcie tematu: Ustrój polityczny państw starożytnej Grecji