Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

2. 09. Kultura antycznej Grecji

I. Chronologia kultury greckiej

1. okres archaiczny (IX - połowa VI w. p.n.e.).

2. okres klasyczny (V-IV w. p.n.e.).

3. okres hellenistyczny (330 - 30 p.n.e.).

II. Architektura

1. Porządki architektoniczne:

a. dorycki IKONA.jpg - 573,00 b

b. joński IKONA.jpg - 573,00 b

c. koryncki IKONA.jpg - 573,00 b

2. Najważniejsze zabytki architektury greckiej

a. Akropol IKONA.jpg - 573,00 b w Atenach – Partenon IKONA.jpg - 573,00 b

b. Erachtejon IKONA.jpg - 573,00 bkariatydy IKONA.jpg - 573,00 b

c. Propyleje – monumentalna brama u wejścia na Akropol

d. architektura teatru greckiego

III. Rzeźba i malarstwo w starożytnej Grecji

1. Klasyczny kanon piękna.

2. Najwybitniejsi rzeźbiarze greccy:

a. Fidiasz Atena Partenos

b. Myron Dyskobol IKONA.jpg - 573,00 b

c. Poliklet Doryforos

d. Lizyp

3. Malarstwo wazowe

a. styl czarnofigurowy IKONA.jpg - 573,00 b

b. styl czerwonofigurowy IKONA.jpg - 573,00 b

 

Opracowanie tematu: Kultura starożytnej Grecji

Galeria ilustracji