Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

2. 07. Religia i formy kultu religijnego w antycznej Grecji

I. Chronologia kultury greckiej

1. okres archaiczny (IX - połowa VI w. p.n.e.).

2. okres klasyczny (V-IV w. p.n.e.).

3. okres hellenistyczny (330 - 30 p.n.e.).

II. Religia starożytnych Greków.

1. Cechy religii greckiej

a. politeizm - wielobóstwo

b. antropomorfizm – wizerunek bóstw na podobieństwo człowieka

c. mity podstawą wiedzy o bogach

2. Najważniejsi bogowie olimpijscy:

Zeus – najważniejszy wśród bogów greckich

Hera – opiekunka ogniska domowego

Hades – bóg świata zmarłych

Apollo IKONA.jpg - 573,00 b – bóg muzyki i poezji

Posejdon – bóg wody, morza

Afrodyta IKONA.jpg - 573,00 b – bogini miłości

Dionizos – bóg wina i płodnych sił natury

Atena IKONA.jpg - 573,00 b – bogini mądrości

Hermes IKONA.jpg - 573,00 b – opiekun handlu oraz patron kuców i złodziei

Hefajstos – złota, kowali i złotników

3. Formy kultu religijnego

a. świątynie greckie - domy bogów IKONA.jpg - 573,00 b

b. ciałopalny obrządek pogrzebowy IKONA.jpg - 573,00 b

c. igrzyska greckie

III. Teatr IKONA.jpg - 573,00 b i dramat grecki

1. Geneza teatru greckiego – uroczystości religijne ku czci boja Dionizosa

2. Czołowi dramaturdzy greccy:

a. Ajschylos IKONA.jpg - 573,00 bPersowie

b. Sofokles IKONA.jpg - 573,00 bAntygona

c. Eurypides IKONA.jpg - 573,00 bMedea

d. Arystofanes  Chmury

 

Opracowanie tematu: Kultura starożytnej Grecji

Galeria ilustracji