Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

7. 05. Panowanie Władysława Łokietka

I. Początki rządów Władysława Łokietka

1. Sytuacja w Polsce po śmierci Wacława II (1305 r.) i Wacława III (1306 r.)

a. powrót Władysława Łokietka  z wygnania

b. opanowanie Małopolski i Krakowa – nadanie licznych przywilejów Krakowowi

c. opanowanie Pomorza Gdańskiego

d. podporządkowanie ziemi sieradzko-łęczyckiej i Kujaw

2. Utrata Pomorza Gdańskiego przez Władysława Łokietka

a. opozycyjna wobec Władysława Łokietka działalność rodu Święców 

b. najazd Brandenburczyków na Pomorze Gdańskie

c. pozyskanie pomocy Krzyżaków przez Bogorię i Władysława Łokietka

d. spór o zakres umowy polsko-krzyżackiej i opanowanie Gdańska przez Krzyżaków – 1308 r.

e. zagarnięcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków

II. Władysław Łokietek w walce o zjednoczenie kraju i koronę królewską

1. Stłumienie buntu wójta Alberta i biskupa Jana Muskaty w Krakowie – 1311-1312 r.

2. Odzyskanie Wielkopolski przez Władysława Łokietka – 1314 r.

a. poparcie biskupa Jakuba Świnki dla Władysława Łokietka

b. obalenie proniemieckich książąt głogowskich przez Wielkopolan

3. Koronacja królewska Władysława I Łokietka – 1320 r.

a. ceremonia koronacyjna odbyła się w katedrze wawelskiej w Krakowie

b. koronacji dokonał arcybiskup gnieźnieński Janisław

III. Dyplomacja i wojny Władysława I Łokietka

1. Zagrożenie ze strony:

– Czech – roszczenia do korony polskiej Jana Luksemburskiego

Brandenburgii

państwa krzyżackiego

2. Sojusze z:

–  Węgrami – małżeństwo Karola Roberta z Elżbietą Łokietkówną

– Litwą – małżeństwo syna Władysława I Łokietka – Kazimierza z córką Giedymina Aldoną Anną

3. Wroga Władysławowi I Łokietkowi działalność Jana Luksemburskiego

a. roszczenia do korony polskiej

b. antypolskie sojusze Jana Luksemburczyka z Brandenburgią i zakonem krzyżackim

c. zhołdowanie części Śląska i Mazowsza

4. Konflikt Władysława  I Łokietka z Krzyżakami

a. proces w Inowrocławiu – 1320-1321 r.

– na mocy jego wyroku zakon miał zwrócić Polsce Pomorze Gdańskie i wypłacić odszkodowanie

– zakon odwołał się od wyroku – Krzyżacy oskarżali polskich hierarchów kościelnych, którzy byli sędziami, o stronniczość

b. wojna z zakonem 1327-1332

– antypolski sojusz krzyżacko-czeski (Krzyżacy zajęli ziemię dobrzyńską, a Jan Luksemburczyk zhołdował Mazowsze)

– bitwa pod Płowcami – 1331 r.

– niekorzystny dla Polski rozejm pozostawił Krzyżakom Pomrze Gdańskie, Kujawy i ziemię dobrzyńską

Opracowanie tematu: Odbudowa Królestwa Polskiego

Galeria ilustracji: Odbudowa Królestwa Polskiego