Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

8. 08. Kultura polska w średniowieczu

I. Polska w kręgu kultury łacińskiej

1. Architektura sakralna

2. Piśmiennictwo łacińskie

3. Kształtowanie przez doktrynę chrześcijańską obyczajowości

4. Rozwój sieci parafialnej

5. Ośrodki życia kulturalnego

a. zakony

benedyktyni

cystersi

franciszkanie

dominikanie

b. siedziby biskupstw

c. dwory monarsze

d. oświata

szkoły zakonne

szkoły katedralne

szkoły parafialne

II. Średniowieczna literatura polska

1. Narodziny historiografii polskiej

a. Roczniki sporządzane na księgach paschalnych

– Rocznik świętokrzyski dawny

b. Najstarsze kroniki

– Kronika Anonima zwanego Gallem

– Kronika Wincentego Kadłubka

2. Literatura polska w późnym średniowieczu

a. główne gatunki literackie:

– żywoty świętych

– kazania

– zbiory pieśni

– modlitewniki

b. Jan DługoszRoczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego

III. Znaczenie Akademii Krakowskiej

1. Założenie Akademii Krakowskiej przez Kazimierza III Wielkiego – 1364 r.

2. Wznowienie działalności akademii w 1400 r. dzięki fundacji królowej Jadwigi – Uniwersytet Jagielloński

3. Najwybitniejsi absolwenci

a. Mikołaj Kopernik

b. Stanisław ze Skarbimierza

c. Paweł Włodkowic

IV. Sztuka romańska i gotycka w Polsce

1. Sztuka romańska

a. największy rozwój w XII w.

b. zabytki:

rotundy (w Kruszwicy, Strzelnie, Tumie, Opatowie)

Drzwi Gnieźnieńskie

2. Sztuka gotycka – początki w XIII w.

– katedry gotyckie

Wit Stwoszołtarz w Kościele Mariackim w Krakowie

– Hans Memling – Sąd Ostateczny

Opracowanie tematu: Wkład Polski w kulturę średniowiecznej Europy

Galeria ilustracji: Wkład Polski w kulturę średniowiecznej Europy