Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

 

Historia powszechna

Historia Polski

 

1337 r. – wybuch wojny stuletniej

 

1346 r. – bitwa pod Crécy

 

 

 

 

1370 r. – śmierć Kazimierza III Wielkiego/koronacja Ludwika Węgierskiego na króla Polski

 

1374 r. – nadanie przywileju koszyckiego

1378 r. – początek schizmy zachodniej

 

1381 r. – powstanie Wata Taylera

 

 

1385 r. – zawarcie unii w Krewie

 

1410 r. – bitwa pod Grunwaldem

 

1411 r. – pierwszy pokój toruński

 

1413 r. – unia polsko-litewska w Horodle

1414 r. – początek soboru w Konstancji

 

1415 r. – bitwa pod Azincourt

 

1434 r. – bitwa pod Lipanami

 

1444 r. – śmierć Władysława Warneńczyka

1444 r. – bitwa pod Warną

 

1454 r. – akt inkorporacji Prus do Polski/wybuch wojny trzynastoletniej/bitwa pod Chojnicami

 

1462 r. – bitwa pod Świecinem 

 

1466 r. – II pokój toruński