Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

3. 3. Narodziny imperium rzymskiego

I. Armia Rzymska

1. Armia obywatelska – obowiązkowa służba wojskowa obywateli, wykonywana na własny koszt.

2. Organizacja armii rzymskiej:

a. legion – 30 manipułów (łącznie 4200 żołnierzy)

– 3000 ciężkozbrojnej piechoty IKONA

– 300 jeźdźców (ekwici)

–1200 piechoty lekkozbrojnej [IKONA rzymski obóz wojskowy]

b. manipuł – 2 centurie

c. centuria – 10 ośmioosobowych drużyn

d. dowództwo

konsul – każdy dowodził armią składającą się z dwóch legionów

legat

– trybun wojskowy

e. dyscyplina w armii rzymskiej

– kara chłosty

– kara śmierci (decymacja – ścięcie co dziesiątego legionisty zhańbionej formacji)

– system nagród i wyróżnień

triumf – uroczysty wjazd do miasta zwycięskiego wodza

f. taktyka walki – szyk manipularny

II. Podbój Italii

1. Podbój Etrusków

2. Najazdy Galów (Celtów) – IV. w. p.n.e.

3. Podbój Lacjum – zakończenie w 338 r. p.n.e.

4. Wojny z Samnitami – podbój na początku III w. p.n.e.

5. Podbój poleis Wielkiej Grecji

a. wojna z Tarentem

b. interwencja króla Epiru Pyrrusa

c. bitwa pod Benewentem275 r. p.n.e. – klęska Pyrrusa

6. Zakończenie podboju Półwyspu Apenińskiego – 264 r. p.n.e.

7. Organizacja terenów podbitych

a. kolonie

b. status sprzymierzeńców

– niezależność wewnętrzna

– zakaz tworzenia innych sojuszy niż Rzymem

– obowiązek służby wojskowej w armii rzymskiej

– prawo latyńskie – ograniczone prawa obywatelskie

III. Wojny punickie

1. Pierwsza wojna punicka (264-241 r. p.n.e.)

a. przyczyny

– fenicka rywalizacja o Sycylię

– rzymska pomoc dla Mamerytów na Sycylii

b. przebieg wojny:

– bitwa morska pod Mylae (261 r. p.n.e.) – zwycięstwo Rzymian [IKONA rzymska pentera]

– klęska floty kartagińskiej w rejonie Wysp Egadzkich (241 r. p.n.e.)

c. zwycięstwo Rzymian

– zajęcie posiadłości kartagińskich na Sycylii

– wypłata odszkodowania

2. Druga wojna punicka (218-201r.  p.n.e.)

a. podboje Kartaginy na Półwyspie PirenejskimHamilkar Barkas

– rzeka Ebro linią rozgraniczającą wpływy rzymskie i kartagińskie

– konflikt o miasto Sagunt – naruszenie umowy przez Rzymian

– interwencja kartagińska w Sagut pretekstem dla Rzymian do wypowiedzenia wojny

b. wyprawa Hannibala do Italii

– przemarsz przez Pireneje

–bitwa nad Jeziorem Trazymeńskim (217 r. p.n.e.) – zwycięstwo Hannibala

– bitwa pod Kannami (216 r. p.n.e.) – zwycięstwo Hannibala

– przeniesienie przez Rzymian działań wojennych do Afryki Północnej – bitwa pod Zamą (202 r. p.n.e.) – zwycięstwo armii rzymskiej dowodzonej przez Publiusza Korneliusza Scypiona [IKONA triumf Scypiona Afrykańskiego]

– kapitulacja Kartaginy – utrata wszystkich posiadłości zamorskich i afrykańskich; wypłata olbrzymiego odszkodowania; zakaz posiadania floty

3. Trzecia wojna punicka (149-146 r. p.n.e.)

a. zdobycie Kartaginy

b. zniszczenie miasta

IV. Podbój państw hellenistycznych

1. Wojny macedońskie

a. bitwa pod Kynoskefalaj (197 r. p.n.e.)

b. ogłoszenie „wolności Hellenów” – państwa greckie pod zwierzchnictwem Rzymu

c. klęska Macedonii pod Pydną (168 r. p.n.e.) – podbój Macedonii i przekształcenie jej w prowincję Rzymu

d. stłumienie antyrzymskiego powstania Greków (146 r. p.n.e.)

zburzenie Koryntu

–  przekształcenie Grecji w prowincje rzymską

2. Walki z Antiochem III z dynastii Seleukidów

3. Pergamon zapisany Rzymowi w testamencie

V. Organizacja Imperium Romanum                            

1. Organizacja prowincji

a. status mieszkańców prowincji

sprzymierzeńcy (obowiązek służby wojskowej; zwolnienie z daniny)

poddani (płacenie daniny; zwolnienie z obowiązku służby wojskowej)

b. zarząd prowincjami

namiestników (konsulowie i pretorzy po zakończeniu kadencji)

publikanie (dzierżawcy publicznych dochodów –  podatków)

 

Opracowanie tematu: Rzym w okresie wielkich podbojów

Galeria ilustracji: Rzym w okresie wielkich podbojów