Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

3. 4. Przemiany społeczne w republice rzymskiej

I. Skutki podbojów

1. Gospodarcze

a. upadek drobnych gospodarstw rolnych

b. powstawanie średnich gospodarstw – gospodarstwa typu villa (25-60 ha powierzchni)

2. Społeczne

a. powstanie i wzrost liczebności proletariatu

b. gwałtowny wzrost liczebności niewolników

c. wykształcenie się stanu ekwitów

d. stopniowy upadek drobnych właścicieli ziemskich

– skupienie ziemi w rękach nielicznej grupy wielkich właścicieli ziemskich

– zmniejszenie się liczby obywateli zobowiązanej do służby wojskowej

3. polityczne – instytucje republikańskie niedostosowane do powiększonego państwa i znacznego rozproszenia obywateli.

II. Reformy Grakchów

1. Reformy Tyberiusza Grakchusa (trybun ludowy w 133 r. p.n.e.)

a. reforma agrarna - ustawa ograniczająca wielkość majątków ziemskich na terenach zajętych przez Rzym

b. opór zamordowanie Tyberiusza Grakchusa

2. działalność Gajusza Grakchusa123 r. p.n.e.

3. Rozruchy w Rzymie i śmierć Tyberiusza Grakchusa

III. Rozwój niewolnictwa

1. Gwałtowny wzrost liczby niewolników spowodowany licznymi podbojami Rzymu

2. Zróżnicowane położenie niewolników uzależnione od ich wykształcenia, umiejętności i miejsca zatrudnienia

3. Gladiatorzy – niewolnicy walczący na arenie IKONA

4. Powstanie Spartakusa  73 r. p.n.e.

a. wybuch powstania w szkole gladiatorów w Kapui

b. działania zbrojne armii powstańczej na obszarze całego Półwyspu Apenińskiego

c. klęska wojsk Spartakusa w starciu z armią Marka Krassusa

 

Opracowanie tematu: Kryzys i upadek republiki w Rzymie

Galeria ilustracji: Kryzys i upadek republiki w Rzymie