Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

3. 6. Narodziny cesarstwa w Rzymie

I. Narodziny cesarstwa

1. Umocnienie władzy Oktawiana  po zwycięstwie pod Akcjum (31 r. p.n.e.)

2. Zachowanie pozorów republiki – „komedia republiki”

3. Ustanowienie pryncypatu 27 r. p.n.e.

a. przyznanie Oktawianowi przydomku „August” – „wywyższony przez bóstwo”

b. tytuł „pierwszego w senacie”princeps senatus (stąd nazwa formy cesarstwa: „pryncypat”)

c. pryncypat jako wspólne rządy cesarza i senatu

4. Tradycyjne urzędy w okresie rządów Oktawiana Augusta:

a. Oktawian August IKONA zrezygnował z tytułów:

– konsula

– cenzora

– trybuna

b. Oktawian August  skupił w swoim ręku:

– przypisaną do urzędu konsula „władzę najwyższą”

– władzę cenzorską

– uprawnienia trybunów ludowych

– godność najwyższego kapłana

5. Zarządzanie prowincjami rzymskimi

a. podział prowincji na:

cesarskie – prowincje przygraniczne posiadające wojsko

senatorskie – prowincje bezpieczne, pozbawione wojska

b. zarząd prowincjami

– senatorskimi zarządzali prokonsulowie i propretorzy

– cesarskimi zarządzali legaci i prokuratorzy

c. ukrócenie nadużyć wobec prowincji

6. Utworzenie gwardii cesarskiej – pretorianie IKONA

7. Początki kultu osoby cesarza

II. Dynastia julijsko-klaudyjska

1. Brak regulacji prawnych dotyczących sukcesji

2. Panowanie władców z rodziny:

a. Oktawiana Augusta (Juliusze)

b. Liwii (Klaudiusze)

3. panowanie Tyberiusza (14-37 r. n.e.)

4. panowanie Kaliguli (37-41 r. n.e.)

5. panowanie Klaudiusza IKONA (41-54)

6. panowanie Nerona (54-68 r. n.e.)

III. Podboje rzymskie w okresie pryncypatu

1. Propagandowe hasło: pax romana (pax Augusta)

2. Podboje, których celem było oparcie granic o przeszkody naturalne:

a. zakończenie podboju Półwyspu Pirenejskiego [IKONA rzymski obóz wojskowy]

b. podboju w dolinie Renu

c. podboje w dolinie Dunaju

d. podbój Galacji i Kapadocji w Azji Mniejszej

e. od 43 r. n.e. podbój Brytanii

f. podbój Maroka

g. podbój państwa Traków

h. nieudana próba podboju germańskich obszarów między Renem a Łabą

– powstanie zbrojne Cherlusków (Arminiusz)

– klęska legionów rzymskich w Lesie Teutoburskim9 r. n.e.

 

Opracowanie tematu: Ustrój polityczny Rzymu w okresie cesarstwa

Galeria ilustracji: Ustrój polityczny Rzymu w okresie cesarstwa