Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

3. 9. Narodziny chrześcijaństwa

I. Działalność i śmierć Jezusa Chrystusa

1. Chrystus urodził się ok. 7-6 r. p.n.e. w Betlejem, położonym w należącej do Rzymu Palestynie [IKONA mozaika przedstawiająca Ziemię Świętą]

2. Nauki Jezusa Chrystusa

a. Jezus zaczął nauczać w wieku 30 lat

b. został uznany za Mesjasza, syna Bożego, który przyszedł na świat, aby zbawić ludzkość od grzechu

c. konflikt z kapłanami żydowskimi

3. Śmierć na krzyżu

a. oskarżenia sanhedrynu

b. wyrok wydany przez namiestnika Judei Poncjusza Piłata – ok. 30 r. n.e. [IKONA Chrystus przed sądem Piłata]

c. śmierć na krzyżu [IKONA Kościół Grobu Pańskiego]

d. w przekonaniu chrześcijan Jezus po trzech dniach zmartwychwstał i wstąpił do królestwa niebieskiego

II. Powstanie Kościoła

1. Rozwój chrześcijaństwa wśród Żydów

2. Misja Pawła Apostoła – rozpowszechnienie chrześcijaństwa wśród innych narodów

3. Egalitaryzm społeczny chrześcijaństwa oraz głoszenie nauki o zbawieniu po śmierci przyczynami rozwoju

4. Rozwój organizacyjny:

a. powstawanie gmin z wybieralnymi biskupami na czele

b. jednoczenie autonomicznych gmin – powstanie Kościoła powszechnego

5. Kształtowanie się doktryny chrześcijańskiej

a. Nowy Testament

Ewangelia św. Mateusza

Ewangelia św. Marka

Ewangelia św. Łukasza

Ewangelia św. Jana

Dzieje Apostolskie

Apokalipsa św. Jana

b. religia chrześcijańska głosi:

– wiarę w jednego Boga w trzech osobach (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty)

– braterstwo i równość wszystkich ludzi wobec Boga

– karę za grzechy w życiu pozaziemskim

– obowiązek naśladowania Chrystusa, rezygnacji z majątku i wspierania biednych

– akceptację dla istniejącego systemu politycznego

c. apokryfy – utwory religijne, uzupełniające i rozszerzające Pismo św., niemieszczące się w kanonie biblijnym

d. narodziny herezji

gnostycyzm – nurt powstały z połączenia myśli chrześcijańskiej z elementami filozofii greckiej

arianizm

monofizytyzm

nestorianizm

III. Państwo rzymskie wobec chrześcijan

1. Początkowo chrześcijanie byli tolerowani jako nieliczna sekta żydowska

2. Pierwsze prześladowania chrześcijan

a. chrześcijaństwo traktowane jako niebezpieczny zabobon

b. przyczyny nasilania się wrogości wobec chrześcijaństwa:

– odmowa wykonywania kultu państwowego traktowana jako zagrożenie gniewem lekceważonych bogów [IKONA rzymska ofiara państwowa]

– oskarżenia o zaburzanie dotychczasowego porządku społecznego

– oskarżenia o zbrodnicze praktyki religijne (np. zabijanie niemowląt w trakcie rytualnych uczt)

separatyzm – tworzenie własnych praw i własnych struktur organizacyjnych

c. masowe prześladowania

– za panowania Nerona 64 r. n.e.

– za panowania Marka Aureliusza – połowa II w. n.e.

– za panowania Decjusza – połowa III w. n.e.

– za panowania Dioklecjana IKONA – edykty z 303 i 304 r. n.e.

IV. Legalizacja chrześcijańskiego kultur religijnego

1. Polityka Konstantyna Wielkiego wobec chrześcijaństwa

a. wydanie Edyktu mediolańskiego313 r. n.e. – chrześcijaństwo religią tolerowaną

b. osobiste przewodniczenie soborowi w Nicei (325 r. n.e.) – przyjęcie kanonu (głównych zasad wiary chrześcijańskiej)

2. Polityka Teodozjusza Wielkiego:

a. uznanie chrześcijaństwa za religię panującą – 380 r. n.e.

b. zakaz starych kultów (tzw. pogańskich)  392 r. n.e.

c. zakaz organizowania igrzysk olimpijskich – 393 r. n.e. – ostatnie igrzyska olimpijskie ku czci Zeusa

V. Rozwój chrześcijaństwa

1. Wzrost zamożności wspólnot chrześcijańskich

2. Struktura organizacyjna:

a. powstanie pięciu patriarchatów

– Rzym

– Antiochia

– Jerozolima

– Aleksandria

– Konstantynopol

b. podział na diecezje zarządzane przez biskupów

c. organizacja powszechnych soborów

d. organizacja lokalnych synodów

e. uznanie szczególnej roli biskupa Rzymu, uznawanego za następcę św. Piotra

f. sztuka wczesnochrześcijańska

IKONA wizerunki Chrystusa z rzymskich katakumb

IKONA symbole chrześcijaństwa

IKONA bazylika

 

Opracowanie tematu: Narodziny chrześcijaństwa

Galeria ilustracji: Narodziny chrześcijaństwa